7 Maio 2019. En definitiva, os parlamentarios pasaron a ser representantes da vontade popular, tomando o número e porcentaxe de votantes de cada opción política e o número de escanos que lles correspondía como indicadores de tal vontade popular.

 

Ler Artigo Completo