26 Setembro 2019. A Estratexia Galega de Economía Circular non avalía o fracaso de SOGAMA, cunhas cifras de reciclaxe estancadas entre 2010 e 2018 ou mesmo baixando (do 14% ao 12%). Cun 49% de incineración en 2017 (perto de 600.000 t/ano), acadar os obxectivos das directivas comunitarias sobre economía circular é claramente imposíbel se non se reduce a capacidade incineradora de SOGAMA, aspecto que non recolle ningún punto da Estratexia.

 

Ler Artigo Completo

 

Máis Noticias