30 Marzo 2019. O curioso é que, segundo a narrativa oficial inglesa, no bando dos paramilitares só existiron os integrantes do IRA encanto as atrocidades cometidas polos unionistas coa complicidade do Governo Británico se obvian de xeito interesado e moi conveniente tendo en conta que o governo conservador de Theresa May, actualmente envolvido no caos do Brexit, pende dun fío e depende para sobreviver do apoio do Partido Unionista Democrático norirlandés (DUP).

 

Ler Artigo Completo