25 Marzo 2019. Se hai que declarar un gañador deste periodo, ben podería ser Alemaña. O país centroeuropeo manexou boa parte dos fíos nestes anos de crise e, en certa forma, adaptou as solucións tomadas aos seus intereses económicos. Por iso é dos poucos países de Europa occidental que viu medrar o PIB per cápita dos seus habitantes durante esta época. Ben é certo que isto non significa que a calidade de vida en Alemaña aumentara.

 

Ler Artigo Completo