31 Xaneiro 2019. Desmontemos a mentira: 1.Houbo eleccións presidenciais, 2.Foi a oposición venezolana a que solicitou o adianto das eleccións, 3.En Venezuela o voto é un dereito, non é un deber, 4.Participaron 16 partidos políticos na contenda electoral,

 

5.Postuláronse 6 candidatos, 6.Maduro ganou cunha ampla marxe, 7.Acompañaron o proceso electoral uns 150 observadores internacionais, 8.As eleccións realizáronse co mesmo sistema electoral do 2015, 9.Houbo 18 auditorías ao sistema automatizado, 10.Ningún dos candidatos que participou no proceso electoral impugnou o resultado.

 

Ler Artigo Completo