18 Xullo 2019. Un grupo de arqueólogos da UVigo localizou varias obras nos traballos de exploración da Ceadá das Laxes das Chas ou Castelo de Lobarzán. Atopáronse pinturas rupestres da tradición esquemática, realizadas sobre granito, sendo os primeiros motivos en Galicia que se atopan neste tipo de soporte.

 

Ler Artigo Completo