26 Maio 2019. Neste Podcast (Programa de radio dixital) fala Pedro Olalla, estudioso da historia grega que analisa a situación da democracia comparándoa coa Atenas en tempos de Solón, pai da democracia e deseñador dun sistema para impedir que os ricos abusaran dos pobres. 

 

Escoitar Podcast